TÀI SẢN KHÁC – 20

32,200,000,000

Nhà Đất trung tâm Tp.Đà Nẵng – 032