TÀI SẢN KHÁC – 19

31,200,000,000

Nhà Đất trung tâm Tp.Đà Nẵng – 031