TÀI SẢN KHÁC – 18

30,200,000,000

Nhà Đất trung tâm Tp.Đà Nẵng – 030