NHÀ THUÊ – 23

35,200,000,000

Nhà Đất trung tâm Tp.Đà Nẵng – 035