ĐẤT THUÊ – 28

40,200,000,000

Nhà Đất trung tâm Tp.Đà Nẵng – 040