ĐẤT THUÊ – 26

38,200,000,000

Nhà Đất trung tâm Tp.Đà Nẵng – 038