ĐẤT THUÊ – 25

37,200,000,000

Nhà Đất trung tâm Tp.Đà Nẵng – 037