Biti Landing
Quay lại
WEB SÂM NGỌC LINH TÂN NGHĨA SƠN

WEB SÂM NGỌC LINH TÂN NGHĨA SƠN

Đơn vị Tân Nghĩa Sơn đã phát triển Dự án đầu tư Sâm tại địa chỉ Thôn 2, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Góp phần “Nâng tầm thương hiệu Sâm Ngọc Linh Việt Nam”, bảo tồn, phát triển vùng dược liệu quý hiếm – Sâm Ngọc Linh.